Săn đầu người……không dễ !

Head Hunter nghĩa là săn đầu người là cụm từ dùng để nói tới những công ty (tổ chức) làm dịch vụ tuyển dụng cao cấp hoặc cá nhân chuyên săn lùng những ứng viên tài năng, bằng lòng làm việc cho một tổ chức thứ ba nào đó. Công việc này giống như đãi… Continue reading Săn đầu người……không dễ !