Quá trình thiết kế BPhone: bị Qualcomm chê, 4 năm mạch không chạy cho đến Bphone 2017

Lúc đi nói chuyện với CEO Nguyễn Tử Quảng và các bạn làm ở BKAV, mình đã được kể cho nghe câu chuyện thiết kế của BKAV. Câu chuyện khá thú vị, từ một hãng bị Qualcomm “khinh rẻ” không chịu hợp tác cho đến một nỗ lực để làm ra nguyên mẫu chạy được… Continue reading Quá trình thiết kế BPhone: bị Qualcomm chê, 4 năm mạch không chạy cho đến Bphone 2017

Published
Categorized as Bussiness