Ngành ngân hàng không còn sức hấp dẫn?

Khảo sát của JobStreet.com đối với 1.885 nhân sự đang làm việc tại ngân hàng cho thấy 66% nhận được mức lương dưới 10 triệu, khiến 29% nhân sự ngành này muốn chuyển nghề do mức lương thấp hơn so với kỳ vọng. Thật vậy, báo cáo lương của JobStreet.com công bố vào tháng 5/2015… Continue reading Ngành ngân hàng không còn sức hấp dẫn?

Published
Categorized as Pages

To hire the best, host great interviews and be efficient

One in three candidates would turn down a job offer after a poor interview experience, according to the latest Robert Walters whitepaper. The study entitled ‘Optimising The Interview Process To Secure The Best Candidates’, surveyed more than 1,500 professionals across China, Hong Kong and Taiwan about candidates’ expectations and employers’ perceptions of the interview process.… Continue reading To hire the best, host great interviews and be efficient

Published
Categorized as Pages