Apple – Tập đoàn công nghệ máy tính lớn của Mỹ – đang rất quan tâm tìm hiểu để đầu tư một trung tâm dữ liệu phục vụ khu vực châu Á tại Việt Nam.

Tháng 3/2016, có thông tin về việc Apple sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào thị trường Việt Nam để xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ khu vực Châu Á. Cơ sở được cho là sẽ hoạt động như một trung tâm nghiên cứu và phát triển của tập đoàn này.

Ngày 4/8, trong cuộc họp tổng kết tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6 tháng đầu năm, Apple đang rất quan tâm tìm hiểu để đầu tư một trung tâm dữ liệu (Data Centre) tại Khu công nghệ thông tin tập trung hoặc Khu công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng.

Trước đó từ cuối tháng 10/2015, Apple cũng đã thành lập một công ty con tại Việt Nam, lấy tên là Apple Vietnam LLC. Người đứng tên chủ sở hữu là ông Gene Daniel Levoff, hiện là Phó chủ tịch phụ trách về luật và điều hành của Tập đoàn. Ông này là nhân vật quan trọng của Apple trong việc triển khai mở rộng vị thế của tập đoàn tại thị trường nước ngoài.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.