6 tháng, Vingroup lãi 3.000 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm

6 tháng đầu năm, Vingroup ghi nhận doanh thu tăng gấp đôi, còn lợi nhuận tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

Cụ thể, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016 là 24.197 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Vingroup cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2.926 tỷ đồng, tăng gấp hơn 4 lần.

So với kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016, Tập đoàn đã hoàn thành 54% kế hoạch doanh thu và 98% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Riêng trong quý II, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 4.533 tỷ đồng, tăng 31%. Doanh thu cho thuê TTTM/Văn phòng và doanh thu đến từ mảng kinh doanh khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí cũng tăng mạnh lần lượt 39% và 59%. Hai mảng này góp tương ứng 735 tỷ đồng và 1.102 tỷ đồng vào tổng doanh thu quý II của Vingroup.

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động giáo dục đạt 147 tỷ đồng, tăng 58%. Còn doanh thu cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan đạt 263 tỷ đồng, tăng 53%.

Đáng chú ý, Vingroup ghi nhận mức doanh thu tăng đột biến từ mảng bán hàng tại siêu thị và cửa hàng tiện ích với 2.465 tỷ đồng, tăng 226% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/06/2016, tổng tài sản Vingroup đạt 159.280 tỷ đồng, tăng hơn 13.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 44.560 tỷ đồng, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.