Những thay đổi trong tuyển dụng nhân sự cấp cao trong Quý I – 2019

Báo cáo mới nhất của tập đoàn Navigos chỉ ra các yếu tố tăng trưởng trong nhu cầu tuyển dụng cấp cao của quý đầu tiên. Tập đoàn Navigos công bố báo cáo mới nhất ngày 22 tháng 4 về nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao ở Việt Nam dựa trên nhu cầu… Continue reading Những thay đổi trong tuyển dụng nhân sự cấp cao trong Quý I – 2019