CHƯƠNG TRÌNH CHEVENING VIỆT NAM MENTORSHIP

Bạn có muốn được một chuyên gia thành đạt trực tiếp hướng dẫn giúp bạn định hướng và phát triển sự nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học? Bạn có muốn được chuẩn bị tốt để đăng ký chương trình học bổng Chevening và theo học thạc sĩ tại Vương Quốc Anh trong tương lai? Hãy nộp đơn đăng ký ngay chương trình Chevening Việt Nam Mentorship.

(Vui lòng click vào hình để tìm hiểu rõ hơn về chương trình và thể lệ tham gia)

• Đơn đăng ký tại https://goo.gl/7Xaveu

• Đơn đăng ký tham gia chương trình gửi đến địa chỉ vietcheveningmentorship@gmail.com.

• Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 28/11/2016

Nguồn: Chevening Vietnam Mentorship

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.