PVN đã khai thác trên 346 triệu tấn dầu thô

Tổng doanh thu bán dầu PVN thu được lên tới trên 140 tỉ USD, nộp ngân sách từ xuất bán dầu 67 tỉ USD. Hiện PVN vẫn đang khai thác 25 mỏ dầu khí ở trong nước và 10 mỏ ở nước ngoài.

Trong thư gửi PVN nhân 40 năm thành lập, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả đạt được nhưng yêu cầu PVN phải nâng cao trình độ, kỹ năng và phẩm chất đạo đức của đội ngũ, nỗ lực vượt khó khăn.

Thủ tướng nêu nhiều mỏ dầu sản lượng đã qua thời đỉnh cao, việc thăm dò khai thác ngày càng khó khăn, giá dầu biến động bất lợi… Vì vậy PVN cần tập trung tái cơ cấu từng đơn vị, tiết kiệm để giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.