20 phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo lớn- phần 1

Khoa học và thực tiễn đã chứng minh, trở thành nhà lãnh đạo không phải một định mệnh. Một người có thể được sắp xếp để ngồi vào chiếc ghế “số 1”, nhưng việc người đó có ngồi được và có vững được trên chiếc ghế đó không phụ thuộc gần như hoàn toàn vào… Continue reading 20 phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo lớn- phần 1