Phong ba bão táp không bằng Startup Việt Nam !

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà khi bạn vỗ ngực tự xưng mình làm startup, là entrepreneur, là khởi nghiệp, thì cũng đồng nghĩa với việc bạn tài giỏi, dũng cảm, có tầm nhìn, vân vân và mi vân. Gần đây bỗng dưng có nhiều bạn hỏi tôi về kinh nghiệm làm… Continue reading Phong ba bão táp không bằng Startup Việt Nam !