Công ty săn đầu người (Head hunter) Headhunt Vietnam

Công ty săn đầu người Headhunt Vietnam được thành lập vào năm 2011 bởi ông Hoàng Văn Nam với một niềm tin kiên định: “Con người là tài sản quý giá nhất trong bất kì tổ chức nào”. Cách đây hơn 10 năm, với sự kiên trì học hỏi và không ngừng tích lũy kiến… Continue reading Công ty săn đầu người (Head hunter) Headhunt Vietnam