BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận thấp hơn năm 2015

Tăng 100% lãi trong năm 2015, song khi đặt kế hoạch năm nay, lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển lại đưa ra mục tiêu lợi nhuận 7.900 tỷ, giảm 49 tỷ so với cùng kỳ.

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được hé lộ trong dự thảo trình cổ đông. Theo đó, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng 21-22% vốn huy động, dư nợ tín dụng cũng tăng trưởng 18-21%, lợi nhuận trước thuế đạt 7.900 tỷ đồng. Mức này thấp hơn con số đạt được trong năm 2015 (7.949 tỷ đồng).

Năm ngoái, ngân hàng tăng 26% lãi trước thuế. Nếu bao gồm phần lỗ lũy kế của MHB tại thời điểm sáp nhập (-476 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế đạt 7.473 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu năm 2016 dự kiến phấn đấu dưới 2-3%.

Dự kiến, tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 ít nhất là 7%. Đầu năm 2015, BIDV đặt kế hoạch trả cổ tức trên 9%. Tuy nhiên, trong tờ trình, HĐQT lại đề xuất mức là 8,5%.

Đại hội cổ đông của BIDV sẽ diễn ra sáng 24/4 tại Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.