Bước ngoặt ở Thiên Long

Thiên Long đang trong quá trình tái cơ cấu. Ngoài việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tài chính Kế toán, Hội đồng quản trị của Thiên Long cũng thành lập 3 tiểu ban trực thuộc và phê duyệt đầu tư mở rộng nhà máy Nam Thiên Long.

Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Tài chính Kế toán

Theo thông tin công bố từ CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG), bà Trần Phương Nga được chính thức bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc Tài chính Kế toán của TLG kể từ ngày 24/02/2017. Được biết, trước khi được bổ nhiệm vào vị trí mới nói trên, bà Trần Phương Nga giữ chức Giám đốc Tài chính tại Thiên Long từ tháng 4/2012, kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT từ tháng 1/2017.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị của TLG cũng công bố thành lập 3 tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị gồm: Tiểu ban Tái cấu trúc, Nhân sự và Lương thưởng; Tiểu ban Kiểm toán và Tiểu ban Quan hệ Cổ đông.

Hội đồng Quản trị giao trách nhiệm cho Tiểu ban Quan hệ Cổ đông xem xét và đề xuất cho HĐQT phê duyệt các kế hoạch liên quan đến cổ phần, cổ phiếu và đẩy mạnh công tác quan hệ cổ đông, quan hệ nhà đầu tư để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bút bi Thiên Long được thành lập từ năm 1981, đến năm 2005 chuyển đổi sang Công ty cổ phần với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Năm 2006, TLG phát hành thêm 2 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn lên 120 tỷ đồng.

Nguồn: Tổng hợp các báo cáo thường niên.

Năm 2010, TLG niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Cũng trong năm này TLG tăng vốn điều lệ lên 176,5 tỷ đồng. Từ sau năm 2010, Thiên Long tăng vốn hàng năm thông qua việc phát hành cổ phiếu chia trả cổ tức và thưởng. Đến nay, vốn điều lệ của TLG đạt mức hơn 383 tỷ đồng; vốn hóa thị trường đang gần 4.000 tỷ đồng.

“Mở rộng hoạt động và quy mô công ty”

HĐQT của TLG đã phê duyệt dự án mở rộng nhà máy Nam Thiên Long với tổng diện tích sử dụng tăng thêm 8.542.08 m2 và đầu tư trang bị máy móc thiết bị hiện đại nhằm tăng công suất nhà máy để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và nước ngoài đang tăng.

Thiên Long cho biết, năm 2017, TLG đặt mục tiêu doanh thu xuất khẩu tăng hơn 30% so với năm 2016, hiện nay sản phẩm Thiên Long đã xuất khẩu đến hơn 50 nước của 5 Châu lục. Ngoài ra, Tập đoàn đặt mục tiêu vươn tới những phân khúc trung và cao cấp nhằm mở rộng hoạt động và quy mô công ty.

Đồng thời, chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Thiên Long là trở thành công ty số 1 tại Đông Nam Á và hàng đầu tại Châu Á về sản xuất và kinh doanh hàng văn phòng phẩm; và trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam mang lại lợi ích cao nhất dành cho người lao động, khách hàng, doanh nghiệp và cổ đông.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất các năm.

Theo số liệu báo cáo tài chính chưa kiểm toán của Thiên Long, năm 2016, Thiên Long có doanh thu thuần đạt 2.162,3 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm trước, cao hơn 0,6% so với kế hoạch đề ra (2.150 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 239,7 tỷ đồng, tăng 27,6% so với năm 2015, vượt 11,5% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua (215 tỷ đồng).

Trước đó, Hội đồng quản trị TLG đã chấp thuận việc từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc của ông Võ Văn Thành Nghĩa sau 3 nhiệm kỳ liên tiếp ở cương vị TGĐ điều hành. Với tiềm lực mạnh mẽ cùng một chiến lược rõ ràng, liệu Thiên Long có những bước đi quyết liệt, đột phá, đạt được mục tiêu lớn là hướng đến trở thành một tập đoàn sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm hàng đầu Châu Á; tăng trưởng bền vững; đảm bảo được quyền lợi của cổ đông hay không vẫn là một câu hỏi được chờ đợi trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.