Điều gì chờ đợi ngành bán lẻ Việt Nam trong năm 2019?

Tổng doanh thu bán lẻ và tiêu dùng của cả nước luôn tăng trưởng dương và luôn cao hơn mức tăng trưởng của GDP. Mật độ cửa hàng xét về thu nhập còn dư địa không nhiều Trong những năm qua, số lượng đơn vị bán lẻ tăng trưởng nhanh chóng, đứng đầu là các… Continue reading Điều gì chờ đợi ngành bán lẻ Việt Nam trong năm 2019?

Published
Categorized as Retail