Có được trừ lương nhân viên đi làm muộn?

Hỏi
Công ty tôi có nội quy rất chặt chẽ, hễ vi phạm sẽ bị trừ trực tiếp vào lương hàng tháng. Nếu không hoàn thành tiến độ công việc được giao sẽ bị trừ nhiều hơn tùy thuộc vào mức độ vi phạm.
Tháng vừa rồi do con nhỏ ốm đau, nhà lại neo người tôi cũng thường vi phạm và bị trừ tiền lương. Tôi đã giải thích và mong công ty thông cảm và được trả lời sẽ xem xét.
Vừa rồi lãnh tiền lương cuối tháng, tôi mới giật mình vì bị trừ tới 1,5 triệu đồng trong khi lương của tôi chỉ vẻn vẹn có 3 triệu (đã bao gồm cả bảo hiểm). Tôi bức xúc lắm và đã kiến nghị với lãnh đạo công ty nhưng họ trả lời đó là mức họ đã xem xét, nếu không tôi còn có thể bị cúp lương tháng này nữa.
Tôi muốn hỏi họ làm vậy có đúng pháp luật không?

Trả lời
Dear Bạn,
Theo Điều 101 Luật lao động về “Khấu trừ tiền lương”, khoản 1 quy định “Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này”. Đi làm muộn không thể là một lý do để trừ lương với bất cứ mức trừ nào.
Việc người lao động đi làm muộn là vi phạm nội quy lao động tại các khoản mục về “thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi” trong Nội quy của mỗi Doanh nghiệp và sẽ bị xử lý KLLD nhưng chắc chắn không thể là trừ tiền lương với một mức nào đó.
Việc trừ tiền lương còn vi phạm Điều 128 về “Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động” khoản 2 quy định cấm “Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động”.
Trân trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.