7 bài học khởi nghiệp từ CEO Dropbox Drew Houston

Mới đây, tại một buổi giao lưu doanh nhân – sinh viên với chủ đề startup tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Drew Houston – nhà sáng lập kiêm CEO của Dropbox – đã chia sẻ 7 bài học khởi nghiệp hết sức thiết thực của mình. Drew Houston – nhà sáng lập kiêm CEO… Continue reading 7 bài học khởi nghiệp từ CEO Dropbox Drew Houston