Go-Jek tiếp tục được Google, JD.com rót vốn, định giá gần 9 tỷ USD

Go-jek cho đến nay đã nhận được hơn 1,2 tỷ USD tiền đầu tư chủ yếu từ những nhà đầu tư hiện tại như Google, Tencent và JD. Google, Tencent và JD tiếp tục rót thêm đầu tư vào ứng dụng gọi xe Indonesia là Go-jek. Nhiều khả năng ứng dụng này có thể được… Continue reading Go-Jek tiếp tục được Google, JD.com rót vốn, định giá gần 9 tỷ USD