Go-Viet, doanh nghiệp Việt hay cánh tay nối dài của đại gia ngoại?

Dù cả Go-Jek và Go-Viet luôn khẳng định Go-Viet là công ty Việt Nam, vẫn không khó để thấy gã khổng lồ đến từ Indonesia không đơn thuần chỉ đứng sau hỗ trợ công nghệ và nguồn vốn. “Go-Việt là một doanh nghiệp Việt Nam” – Thông điệp này được lặp đi lặp lại tại… Continue reading Go-Viet, doanh nghiệp Việt hay cánh tay nối dài của đại gia ngoại?