Thúc đẩy sáng tạo và đổi mới

Có một thời gian khi các khái niệm của sự sáng tạo chỉ gắn liền với các nhà văn, nhà thơ,họa sĩ, nhạc sĩ và những người tương tự như trong các ngành nghề nghệ thuật. Nhưng với xã hội ngày nay mọi lãnh vực và ngành nghề điều rất cần đến sự sáng tạo. Tư duy… Continue reading Thúc đẩy sáng tạo và đổi mới