Disney tuyên chiến Netflix

Disney đã tuyên bố họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Netflix và các nền tảng nội dung trực tuyến khác bằng một ứng dụng di động. Dịch vụ phát trực tuyến (Streaming) của Disney sẽ ra mắt vào năm 2019, và sẽ có tên mới là: Disney +. Hãng Disney dự kiến sẽ chi… Continue reading Disney tuyên chiến Netflix