QR Code – trợ thủ đắc lực của thương mại điện tử

Các công ty giao nhận thương mại điện tử ở Việt Nam ủng hộ sự phổ biến của hình thức thanh toán QR Code. Sẽ không quá ngạc nhiên khi ngoài các đơn vị thanh toán trực tuyến, các công ty giao nhận thương mại điện tử ở Việt Nam là nhóm thứ 2 ủng… Continue reading QR Code – trợ thủ đắc lực của thương mại điện tử