Work-Life Balance và Quản lý Nguồn nhân lực

Work-Life Balance và Quản lý Nguồn nhân lực

Work-Life Balance và Quản lý Nguồn nhân lực

Cá nhân phải đối mặt với nhu cầu về thời gian của họ từ công việc và cuộc sống yêu cầu. Nếu họ không thể cân bằng các yêu cầu, nó có thể có nghĩa là một cuộc sống hay thất nghiệp không lành mạnh. Cân bằng công việc-cuộc sống đã trở thành một chủ đề quan trọng của nghiên cứu và thảo luận vì tác động của nó đối với sức khỏe và kết quả kinh doanh công cộng.

Sức khỏe cộng đồng bị ảnh hưởng như nhu cầu công việc áp lực cao có thể dẫn đến các bệnh liên quan đến stress. Tình hình là trầm trọng hơn bởi vì công việc có thể ảnh hưởng đến cách người ta sống, và lựa chọn cuộc sống không lành mạnh là tất cả các quá phổ biến.

Kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng bởi vì nhân viên nhấn mạnh là biểu diễn nghèo và lựa chọn cuộc sống không lành mạnh dẫn đến tỷ lệ lớn hơn của sự vắng mặt bệnh tật.

Với cả hai chính phủ và các doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề này, cân bằng công việc-cuộc sống đã thực sự trở thành trung tâm của sự chú ý đáng kể.

Làm thế nào làm việc có thể ảnh hưởng đến cuộc sống

Một cuộc sống lành mạnh đòi hỏi sự chú ý đến các khu vực quan trọng như cuộc sống gia đình, con cái, bạn bè và sở thích. Một tình huống công việc áp lực cao và thời gian dành cho đi lại có thể ăn vào thời gian dành cho công nhân để tham dự vào các khu vực này. Kết quả là, những lĩnh vực quan trọng có xu hướng bị bỏ quên.

Bảo đảm công việc cũng đã phải chịu đựng với xu hướng thay đổi trong ngành công nghiệp. Công nghệ thông tin và áp lực cạnh tranh đã dẫn đến sự biến mất thực tế của hiện tượng trước đây của việc làm suốt đời với một người chủ.

Nhân viên nói chung đang tìm kiếm các cơ hội tốt hơn trong khi sử dụng lao động có thể tìm cách để giảm chi phí bằng cách thay thế nhân viên. Cả hai dẫn đến thay đổi công việc thường xuyên và thậm chí để lại địa điểm, thêm sự căng thẳng và áp lực phải đối mặt bởi các nhân viên.

Thêm vào những sự căng thẳng của thay đổi công nghệ liên tục và cần phải học hỏi những điều mới, và bạn sẽ có được một thế hệ tương lai-sốc.

Kết quả của mất cân bằng các tình huống làm việc-cuộc sống

Tăng lên trong bạo lực tại nơi làm việc, tăng nồng độ của vắng mặt và xu hướng tăng yêu cầu bồi thường của người thợ đã sử dụng lao động nhận thức sâu sắc về sự cần thiết để tham gia nhiều hơn để cân bằng công việc-cuộc sống của người lao động.

Trong cuộc sống cá nhân của người lao động, đủ thời gian cho cuộc sống gia đình và nuôi dạy con cái dẫn đến các vấn đề hôn nhân và một thế hệ trẻ em ngày càng nghiện các chất có hại và lối sống.

Áp lực tạo ra bởi tình hình công việc cũng đang ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe tình dục.

Đạt được cân bằng tốt hơn việc và cuộc sống

Những tham vọng cá nhân, một nền văn hóa chủ nghĩa tiêu thụ, nhấn mạnh vào “đạo đức làm việc” đến sự bỏ bê của cuộc sống cá nhân và thời gian ép gây ra bởi những đòi hỏi của công việc, đi lại và các vấn đề cá nhân đang góp phần vào sự cân bằng cuộc sống công việc khó chịu.

Biện pháp khắc phục hậu quả cần phải tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm nhất định, bao gồm đặc biệt:

  • Tập huấn cá nhân để tập trung sự chú ý của nhân viên về những điều quan trọng cho một cuộc sống lành mạnh của các mối quan hệ hoàn thành
  • Sử dụng lao động nhận ra lợi ích của việc giúp nhân viên của họ tìm một sự cân bằng công việc-cuộc sống, thông qua các chương trình đào tạo, giờ làm việc linh hoạt, và các biện pháp khác

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bằng cách cho phép một mức độ kiểm soát cho người lao động để lựa chọn khi, ở đâu và làm thế nào họ làm việc, sử dụng lao động có thể nhận ra lợi ích kinh doanh quan trọng.

Phần kết luận

Khi nhu cầu của công việc lại ít thời gian cho các khu vực quan trọng của cuộc sống như gia đình, con cái, bạn bè và sở thích, cân bằng công việc-cuộc sống bị đảo lộn. Kết quả có thể được cảm nhận sức khỏe người lao động, mức độ stress, hôn nhân, vấn đề trẻ em, hiệu suất làm việc thấp, vắng mặt và vv.

Đạt được cân bằng cuộc sống công việc tốt hơn đòi hỏi cả nhân viên đào tạo và sử dụng lao động thay đổi định hướng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.