3 bài học cuộc sống có thể làm thay đổi cuộc đời bạn đằng sau thư từ chức của tỷ phú Jack Ma

Đi lên từ 2 bàn trắng, xây dựng và đưa đế chế thương mại điện tử Alibaba lên tầm thế giới, những bài học cuộc sống được tỷ phú Jack Ma đúc rút sau quá trình lập nghiệp có thể giúp bạn thay đổi cả cuộc đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.