BIDV khó trở thành cổ đông chiến lược của ACV

Chiếu theo những tiêu chí về nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã được Bộ GTVT phê duyệt thì Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) khó có thể trở thành cổ đông chiến lược của ACV.

Tính đến thời điểm này, chỉ có hai công ty là Tập đoàn Aeroport de Paris (ADP) của Pháp và Ngân hàng BIDV đã gửi văn bản đề nghị làm cổ đông chiến lược tại ACV. Tập đoàn ADP đề nghị mua toàn bộ số cổ phần bán ra tại đây (20% cổ phần – NV), còn BIDV đề nghị mua 5% cổ phần.

Theo tiêu chí đã được Bộ GTVT phê duyệt mới đây thì muốn đăng ký mua cổ phần tại ACV với tư cách nhà đầu tư chiến lược, cổ đông phải đáp ứng một trong số ba điều kiện sau:

(1) Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực cảng hàng không thì phải có doanh thu tối thiểu hàng năm là 1,5 tỉ đô la Mỹ, hiện đang vận hành khai thác 10 cảng hàng không. Ngoài ra, báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2014 không có lỗ lũy kế, lợi nhuận năm 2014 tối thiểu 10% doanh thu. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp không thấp hơn 2 tỉ đô la Mỹ hoặc tương đương.

(2) Nếu nhà đầu tư là tổ chức tài chính thì phải có vốn chủ sở hữu hết năm 2014 không thấp hơn 5 tỉ đô la Mỹ hoặc tương đương. Báo cáo tài chính năm 2014 không lỗ lũy kế và và lợi nhuận năm 2014 tối thiểu bằng 5% doanh thu.

(3) Nếu nhà đầu tư không thuộc hai trường hợp nêu trên thì có thể là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức tổ hợp các nhà đầu tư liên doanh với nhau (tối đa là 3 nhà đầu tư tổ chức thành một tổ hợp). Trong tổ hợp này có thể có các nhà đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau song ít nhất phải có một nhà đầu tư là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực quản lý khai thác cảng hàng không với quyền quản lý khai thác hoặc được thuê để quản lý, khai thác 5 sân bay trở lên. Doanh nghiệp hàng không trong tổ hợp này phải có doanh thu năm 2014 tối thiểu 1 tỉ đô la Mỹ và vốn chủ sở hữu tại thời điểm hết năm 2014 không thấp hơn 2 tỉ đô la Mỹ.

Nếu chiểu theo các tiêu chí theo thứ tự nêu trên thì tập đoàn ADP là ứng cử viên số một. ADP đang quản lý vận hành 37 cảng hàng không trên toàn thế giới, trong đó có các sân bay lớn như Charles de Gaulle (Paris, Pháp) và các sân bay tại Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á với doanh thu hàng năm hơn 3 tỉ euro.

Riêng về trường hợp Ngân hàng BIDV, chiếu theo tiêu chí thứ hai thì vốn chủ sở hữu của BIDV hiện nay mới là 34.187 tỉ đồng, tính ra chưa đầy 2 tỉ đô la Mỹ trong khi tiêu chí nhà đầu tư tài chính phải có vốn chủ sở hữu khoảng 5 tỉ đô la Mỹ.

Theo một thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa ACV, nếu BIDV vẫn muốn trở thành đối tác chiến lược tại đây thì phải liên doanh với các nhà đầu tư khác để trở thành tổ hợp nhà đầu tư; sau đó tổ hợp này sẽ tham dự đấu giá (nếu có nhiều nhà đầu tư cùng tham gia) hoặc mua bán thỏa thuận (nếu chỉ có một nhà đầu tư tham gia).

Chỉ vài ngày nữa, ngày 10-12-2015, ACV sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và giá IPO được xem là một căn cứ để bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Tuy nhiên, việc chọn cổ đông chiến lược cho một doanh nghiệp lớn như ACV dự kiến sẽ kéo dài vì tính chất phức tạp và quy mô của đợt bán cổ phần. Như trường hợp của Vietnam Airlines chẳng hạn, hơn một năm sau cổ phần hóa, hãng vẫn chưa chọn được, chưa công bố được tên của đối tác chiến lược.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.