A PLEASANT QUIT & WHEN SHOULD I QUIT MY JOB? (P.2)

“A Pleasant Quit” & When should I quit my job (PART 1) PART 2 The next question, When should I quit? When should someone quit their job? It is very easy to answer in some cases. Just be honest with yourself and have a clear goal of life, you always know when a job is… Continue reading A PLEASANT QUIT & WHEN SHOULD I QUIT MY JOB? (P.2)

8 SIGNS YOU’VE BEEN IN YOUR JOB TOO LONG

Staying in the same job can be very comfortable – you know everyone, you know how everything works, you don’t have many challenges to deal with – but do you ever get the feeling that something is missing? You could be letting opportunities pass you by and damaging your long term career prospects in the… Continue reading 8 SIGNS YOU’VE BEEN IN YOUR JOB TOO LONG

‘Coffee cup’ test and the secret of Xero boss’s recruitment process

“Attitude is more important than qualification or experience” Xero Australia – managing director – Trent Innes has revealed his secret “coffee cup” job interview test. Speaking to The Venture Podcast with Lambros Photios, the local head of the $8.5 billion ASX-listed accounting software firm said he refuses to hire anyone who doesn’t offer to take… Continue reading ‘Coffee cup’ test and the secret of Xero boss’s recruitment process

3 mô hình ra quyết định

Các nhà quản trị doanh nghiệp có thể tham khảo ba mô hình ra quyết định do những nhà lý thuyết quản trị sáng tạo ra, nhằm áp dụng vào quá trình đưa ra quyết định. Trong mọi tổ chức luôn luôn tồn tại nhu cầu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá… Continue reading 3 mô hình ra quyết định

10 thói quen mỗi buổi tối của người thành công

Người thành công không chỉ có những thói quen lành mạnh vào sáng sớm, mà họ còn biết cách hoàn thành một ngày của mình đúng cách. Dưới đây là 10 thói quen buổi tối của người thành công. 1. Thiền Mọi doanh nhân đều biết đến tầm quan trọng của thiền định. Một số… Continue reading 10 thói quen mỗi buổi tối của người thành công