1/4 người dùng tại Mỹ đã xóa Facebook

Mạng xã hội lớn nhất thế giới đứng trước nguy cơ bị người dùng quay lưng. Theo tài liệu của Trung tâm nghiên cứu Pew, khảo sát khoảng 4.500 người Mỹ trưởng thành, phần lớn họ đều có xu hướng rời bỏ Facebook. Cụ thể, có khoảng 54% người dùng thay đổi quyền riêng tư,… Continue reading 1/4 người dùng tại Mỹ đã xóa Facebook