WhatsApp bắt đầu chèn quảng cáo

Sau một thời gian bị Facebook mua lại, ứng dụng nhắn tin WhatsApp đã bắt đầu bước vào giai đoạn thương mại hóa bằng việc chèn thêm quảng cáo để tạo doanh thu. Theo PhoneArena, thông tin trên đã được ông Chris Daniels – Phó chủ tịch WhatsApp xác nhận, và ứng dụng này sẽ… Continue reading WhatsApp bắt đầu chèn quảng cáo