Văn hóa doanh nghiệp – bí quyết vàng để thành công

Chris Cancialosi – nhà sáng lập Công ty tư vấn lãnh đạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp gothamCulture – cho rằng, những thông điệp, khẩu hiệu mà các nhà quản lý đưa ra cho nhân viên áp dụng trong quá trình làm việc thường mang tính chất sáo rỗng và không phát huy được hiệu quả như mong đợi.

group_

Văn hóa của công ty/tổ chức có tác động lớn đến năng suất làm việc của nhân viên, niềm tin của khách hàng cũng như những hoạt động có liên quan khác.

Vậy làm thế nào để tạo ra những giá trị thực sự tác động đến nhân viên, định hình nên văn hóa doanh nghiệp và nâng cao năng suất làm việc?

Bí quyết thiết lập thành công hệ giá trị cho doanh nghiệp

Trong một bài viết trên Forbes, Chris Cancialosi đưa ra sự đồng tình đối với quan điểm quản trị của Levi Nieminen – Giám đốc nghiên cứu và phát triển Công ty tư vấn lãnh đạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp Denison Consulting.

Levi Nieminen đã chỉ ra 2 bí quyết giúp các nhà lãnh đạo tạo dựng thành công các giá trị riêng cho doanh nghiệp mình:

1. Tránh dựa vào những nhận định cảm tính

Việc tạo nên hệ giá trị riêng cần được căn cứ vào những tình huống khó khăn mà công ty thường xuyên phải đối mặt.

Hãy nhớ lại 3 trường hợp được xem là thách thức lớn nhất mà công ty/tổ chức của bạn đã gặp phải trong những năm gần đây và cách mà mọi người đã ứng phó với những tình huống đó.

Sau đó, hãy trả lời một cách trung thực câu hỏi: “Các giá trị hiện tại có góp phần giải quyết những khó khăn đó không?”. Nếu câu trả lời là “Không”, hãy xem xét lại những giá trị hiện tại của doanh nghiệp mình.

Bằng cách thiết lập một hệ giá trị dựa vào thực tiễn và biến nó thành cơ sở để vận hành doanh nghiệp, nhà lãnh đạo sẽ giúp nhân viên của mình hiểu được cách mà những quyết định quan trọng nhất được tạo ra.

2. Nhìn vào khía cạnh “phi dữ liệu”

Những quyết định mang tính chiến lược của nhiều công ty hiện nay có xu hướng dựa vào cơ sở dữ liệu có sẵn (chẳng hạn như Google Analytics). Tuy nhiên, trong trường hợp những dữ liệu đó không khả dụng hoặc khi không có đủ tất cả những phân tích dữ liệu cần thiết, doanh nghiệp chỉ còn một cách duy nhất để đưa ra quyết định đúng đắn, đó là dựa vào những giá trị đã được thiết lập từ trước.

Hãy nhớ lại 3 lần gần nhất mà bạn và nhóm của bạn phải ra quyết định thật gấp để giải quyết một vấn đề nào đó của công ty mà không hề có đủ các cơ sở dữ liệu cần thiết. Sau đó, hãy trả lời câu hỏi: “Những giá trị hiện tại có giúp bạn lý giải hay ‘biện minh’ cho những quyết định đó hay không?”.

Có rất nhiều phương pháp phân tích, định lượng dữ liệu đã, đang và sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích cho doanh nghiệp, điều này có nghĩa là, cả bạn và tất cả những công ty đối thủ đều có thể dựa vào đây để cho ra những quyết định và chiến lược vận hành phù hợp.

Giữa một sân chơi “phẳng” về mặt thông tin như vậy, những quyết định dựa trên khía cạnh “phi dữ liệu”, hay nói cách khác là khía cạnh con người, sẽ tạo nên sự khác biệt của doanh nghiệp bạn so với đối thủ.

Văn hóa doanh nghiệp không phải là… tấm poster dán tường

“Đừng mong đợi nhân viên sẽ thực hiện tốt những nguyên tắc mang tính ‘khẩu hiệu’, không phù hợp với thực tế và đặc biệt là không được duy trì bởi những quản lý cấp trên”, Chris Cancialosi nói.

Do đó, để tạo ra hệ giá trị trở thành kim chỉ nam, giúp định hướng hành vi cho tất cả mọi người trong công ty, nhà lãnh đạo phải bắt đầu suy nghĩ về cách mà những giá trị này sẽ thực hiện việc truyền đạt văn hóa đặc thù của công ty và giúp đưa ra những quyết định quan trọng một cách dễ dàng và đồng nhất trong mọi hoàn cảnh.

“Bạn phải nghĩ đến mối tương quan giữa những giá trị này với các chính sách có sẵn của công ty, sao cho những chính sách hiện tại phải mang ý nghĩa hỗ trợ việc duy trì và phát huy những giá trị mới. Đồng thời, phải đảm bảo rằng những nhà quản lý của từng bộ phận truyền đạt tốt và là tấm gương điển hình cho nhân viên cấp dưới trong việc thực hành theo những nguyên tắc đã được đặt ra”, Chris Cancialosi cho biết thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.