Đòi không nổi, Bộ Tài chính đề nghị xóa nợ, khoanh nợ 15.000 tỷ đồng tiền thuế cho DN

Bộ Tài chính đang đề xuất xóa nợ gần 8.000 tỷ đồng và khoanh nợ gần 7.000 tỷ đồng cho một số đối tượng doanh nghiệp gặp khó khăn.

Đòi không nổi, Bộ Tài chính đề nghị xóa nợ, khoanh nợ 15.000 tỷ đồng tiền thuế cho DN

Ảnh minh họa.

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đính chính lại thông tin xóa nợ, khoanh nợ cho người nộp thuế liên quan đến Dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Theo đó, Đại diện Tổng cục Thuế khẳng định, số tiền đề xuất để xóa nợ, chậm nộp và phạt người nộp thuế là gần 8.000 tỷ đồng chứ không phải là 15.000 tỷ đồng như một số thông tin gần đây.

Con số gần 7.000 tỷ đồng còn lại là số tiền khoanh nợ cho những trường hợp thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh theo đề xuất là 6.731 tỷ đồng, việc khoanh nợ là tạm thời không tính tiền chậm nộp để theo dõi do các đối tượng này gặp khó khăn chứ không phải là xóa nợ.

Trong số 8.000 tỷ đồng xóa nợ, hơn 7.421 tỷ đồng là số nợ, chậm nộp và tiền phạt đề nghị xóa do người nộp thuế thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh trước ngày 1/1/2014.

Ngoài ra, hơn 542 tỷ đồng là tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn chi từ ngân sách Nhà nước nhưng chưa được Nhà nước thanh toán.

Những ai được xóa nợ, khoanh nợ?

Theo đề xuất của Tổng cục thuế:

– Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thực tế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh trước ngày 01/01/2014

– Khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thực tế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh trong giai đoạn từ 01/01/2014 đến 31/12/2015.

Các đối tượng này được mở rộng hơn so với 3 đối tượng được xóa nợ trước đó. Theo Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi, đối tượng được xóa nợ gồm:

– Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt;

– Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ;

– Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc 2 trường hợp trên mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi.

Việc bổ sung đối tượng xóa nợ, khoanh nợ, theo đánh giá của Tổng cục Thuế, do nhiều người nộp thuế kinh doanh thua lỗ, lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, phải ngừng hoạt động hoặc thậm chí giải thể, phá sản nhưng không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục giải thể, phá sản.

Bởi vậy, số nợ thuế đã phát sinh từ trước thời điểm mất khả năng thanh toán bị tính tiền chậm nộp ở mức 0,05%/ngày (18,3%/năm) liên tục tăng thêm trong khi người nộp thuế đã không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc đã giải thể, phá sản.

Ngoài ra, nhiều người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn từ ngân sách Nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không có nguồn nộp kịp thời nhưng vẫn bị tính tiền chậm nộp tiền thuế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.