Nhà sáng lập Jollibee đã xây dựng đế chế fast-food như thế nào?

Có 2 thứ đã dẫn lối cho vị chủ tịch của Jollibee – Tony Tan Caktiong, trên con đường xây dựng công ty: Kinh nghiệm và vị giác của ông. Khi Jollibee quyết định nhảy sang làm hamburgers thay vì kem vào những năm cuối thập niên 1970, nhà sáng lập của họ Tony Tan… Continue reading Nhà sáng lập Jollibee đã xây dựng đế chế fast-food như thế nào?