Tỷ phú tự thân Mark Cuban: Người trẻ muốn thành công nhất định phải đọc và học cách không mất kiên nhẫn!

Mark Cuban nói rằng những người trẻ muốn bắt đầu công ty riêng của mình thì điều đầu tiên là tập trung vào điều gì đó mà họ quan tâm và có năng lực thật sự ở công việc đó. Mark Cuban Sớm biết tự kiếm tiền và tiết kiệm để mua những món đồ mình thích… Continue reading Tỷ phú tự thân Mark Cuban: Người trẻ muốn thành công nhất định phải đọc và học cách không mất kiên nhẫn!